rotate resize rss facebook2 cross angle-down

GARNIZON - DLA KREATYWNYCH!  jest inicjatywą Grupy Inwestycyjnej Hossa realizowaną we współpracy ze studentami trójmiejskich uczelni wyższych, a także Gdańskiego Inkubatora Starter na terenie Garnizonu. Jej celem jest wsparcie młodych twórców w realizacji kreatywnych projektów obejmujących rozmaite dziedziny nauki, sztuki i kultury, a odbywa się między innymi poprzez wspólnie realizowane przedsięwzięcia, networking, udostępnienie uczestnikom przestrzeni warsztatowej, miejsca zamieszkania, a także poprzez merytoryczne wsparcie przy realizacji projektów. 

Dowiedz się więcej:
Clipster
SimLe 

W ramach inicjatywy „Garnizon dla kreatywnych” Grupa Inwestycyjna Hossa udzieliła wsparcia dla programu studenckiego SimLE. Projekt współpracy został objęty patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Gdańskiej.