rotate resize rss facebook2 cross angle-down
Newsletter

NEWSLETTERWypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych w nim zawartych przez Grupę Inwestycyjną Hossa S.A. w celach marketingowych, statystycznych i handlowych. Powyższe dane będą przetwarzane przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA, z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883 ze zmianami. Informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych.

GARNIZON - DLA KREATYWNYCH!  jest inicjatywą Grupy Inwestycyjnej Hossa realizowaną na terenie Garnizonu we współpracy ze studentami trójmiejskich uczelni wyższych, stowarzyszeń oraz instytucji m.in. takich jak Gdański Inkubator Starter. Jej celem jest wsparcie młodych twórców w realizacji kreatywnych projektów obejmujących rozmaite dziedziny nauki, sztuki i kultury i biznesu, a odbywa się między innymi poprzez wspólnie realizowane przedsięwzięcia, networking, udostępnienie uczestnikom przestrzeni warsztatowej, miejsca zamieszkania, a także poprzez merytoryczne wsparcie przy realizacji projektów. 

Dowiedz się więcej:
Kampus 
Clipster
SimLe
Royal Office 

W ramach inicjatywy „Garnizon dla kreatywnych” Grupa Inwestycyjna Hossa udzieliła wsparcia dla programu studenckiego SimLE. Projekt współpracy został objęty patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Gdańskiej.