rotate resize rss facebook2 cross angle-down
Newsletter

Humanistyczna wizja nowej dzielnicy

"Moim marzeniem jest to, aby w przyszłości Garnizon, bo tak zgodnie z tradycją miejsca arch. Marcin Woyciechowskinazywamy całą inwestycję, zaistniał jako wielofunkcyjna dzielnica centralna metropolii trójmiejskiej. Z przestrzeniami dla szeroko rozumianego handlu, ale i terenem dla kultury,
z miejscami dla edukacji, ale i rozrywki, z budowlami, w których znajdą sobie stanowiska
pracy zacne firmy, ale i z obszarami dla artystycznej bohemy, z enklawami do mieszkania,
ale i z miejscami rekreacji zarówno duchowej, ruchowej, jak i tej łechczącej podniebienie,
a wszystko to dobrze skomunikowane, harmonijnie powiązane zielenią, uliczkami i kameralnymi placami, wspólnie się wspierające i nie przeszkadzające sobie nawzajem." 

arch. Marcin Woyciechowski
autor studium i koncepcji zagospodarowania terenu po byłych koszarach
gdańskiego Garnizonu we Wrzeszczu