rotate resize rss facebook2 cross angle-down
Newsletter

INWESTOR

Grupa Inwestycyjna Hossa SA

ul. Norwida 1, 80-280 Gdańsk  dojazd>>
tel. 58 620 70 33
fax 58 620 76 69
e-mail: info@hossa.gda.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000006925; REGON 190358085; NIP 586-02-20-726; Kapitał własny: 725 330 000 *, kapitał wpłacony: 2 200 000 zł, kapitał zakładowy: 2 200 000 zł (*stan na dzień 30.06.2021).


GARNIZON  Jak dojechać >>

Gdańsk Wrzeszcz, kwartał ulic Szymanowskiego, Chrzanowskiego, Słowackiego i Al. Grunwaldzkiej