rotate resize rss facebook2 cross angle-down
Newsletter

NEWSLETTERWypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych w nim zawartych przez Grupę Inwestycyjną Hossa S.A. w celach marketingowych, statystycznych i handlowych. Powyższe dane będą przetwarzane przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA, z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883 ze zmianami. Informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych.

INWESTOR

Grupa Inwestycyjna Hossa SA

ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia  dojazd>>
tel. 58 620 70 33
fax 58 620 76 69
e-mail: info@hossa.gda.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000006925; REGON 190358085; NIP 586-02-20-726; Kapitał własny: 246 570 000 zł*, kapitał wpłacony: 2200000 zł, kapitał zakładowy: 2200000 zł (*stan na dzień 31.07.2013).


GARNIZON  Jak dojechać >>

Gdańsk Wrzeszcz, kwartał ulic Szymanowskiego, Chrzanowskiego, Słowackiego i Al. Grunwaldzkiej